Về tran chủ Viễn thông Phú Yên
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Viễn thông Phú Yên bao gồm:

Địa chỉ trụ sở: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3829091, 0257 3821446; Fax: 0257 3828856

I. Ban Giám đốc:
1. Giám đốc: Ông Trần Tấn Dũng
2. Phó Giám đốc: Ông Bùi Viết Ấn
Ông Lương Mười


II. Các Phòng chức năng:
1. Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính:
    Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Thủy
    Phó phòng: Ông Nguyễn Xuân Hùng

2. Phòng Tổ chức - Hành chính:
    Trưởng phòng: Bà Thái Thị Hồng Chung
    Phó phòng: Ông Nguyễn Văn Phi

3. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh:
     Phó phòng phụ trách: Ông Võ Ngọc Thi
     
4. Phòng Mạng và Đầu tư:
    Trưởng phòng: Ông Hoàng Minh Tâm
    Phó phòng: Ông Huỳnh Đăng Thọ

III. Các đơn vị trực thuộc:
1. Trung tâm Kinh doanh
    Địa chỉ: 218 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
    Điện thoại: 0257 800126;  0257 3823397;  Fax : 0257 3827783
    Giám đốc Trung tâm: Ông Bùi Viết Ấn
    Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Huỳnh Ngọc Yên
    Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Xuân Phú
           
    * Phòng Điều hành - Nghiệp vụ:
      Trưởng phòng: Bà Nguyễn Văn Đan Uyên
      Phó phòng: Bà Nguyễn Thị Đoan Trang
      Phó phòng: Ông Phạm Bùi Phú

    * Phòng Kế toán - Tài chính:
       Phó phòng phụ trách: Ông Phan Văn Vàng
       Phó phòng:                 Ông Nguyễn Đình Học 

    * Phòng Tổng hơp - Nhân sự:
      Phó phòng phụ trách: Ông Ngô Đức Lưu

    * Phòng Khách hàng Doanh nghiệp:
      Trưởng phòng: Ông Trương Văn Sĩ

    * Đài Hỗ trợ khách hàng:
      Phó đài phụ trách:  Bà Dương Thị Mỹ Lan
    
    * Phòng Bán hàng TP. Tuy Hòa (Khu vực 1):
      Địa chỉ: 218 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
      Điện thoại: 0257 3810000; Fax: 0257 3827783
      Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thu Huyên
      Phó Giám đốc: Ông Ngô Thanh Vũ

    * Phòng Bán hàng huyện Phú Hòa (Khu vực 2):
      Địa chỉ: Thị trấn Phú Hòa, Huyện Phú Hòa, Phú Yên
      Điện thoại: 0257 3889789
      Giám đốc: Ông Trịnh Minh Khanh

    * Phòng Bán hàng huyện Đông Hòa - Tây Hòa (Khu vực 3):
      - Đông Hòa:
      Địa chỉ: 271 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
      Điện thoại và Fax: 0257 3558558
      - Tây Hòa:
      Địa chỉ: Thị trấn Phú Thứ, xã Hòa Bình 2, Huyện Tây Hòa, Phú Yên
      Điện thoại và Fax: 0257 3588588
      Giám đốc: Ông Hoàng Đình Long

    * Phòng Bán hàng huyện Sông Hinh (Khu vực 4):
      Địa chỉ: Khu phố 6, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên
      Điện thoại: 0257 3858501; Fax: 0257 3858670
      Giám đốc: Ông Dương Tuấn Đoan

    * Phòng Bán hàng huyện Sơn Hòa (Khu vực 5):
      Địa chỉ: 201 Trần Phú, Thị trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
      Điện thoại: 0257 3861566; Fax: 0257 3861306
      Giám đốc: Ông Huỳnh Ngọc Ly

    * Phòng Bán hàng huyện Đồng Xuân (Khu vực 6):
      Địa chỉ: 72 Trần Phú, TT La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên
      Điện thoại: 0257 3670899
      Giám đốc: Ông Phạm Thanh Tùng

    * Phòng Bán hàng huyện Tuy An (Khu vực 7):
      Địa chỉ : Đường Lê Thành Phương, TT Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên
      Điện thoại : 0257 3865040
      Giám đốc: Ông Phạm Ngọc Hà

    * Phòng Bán hàng Thị xã Sông Cầu (Khu vực 8):
      Địa chỉ: 182A Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên
      Điện thoại : 0257 3729999 
      Giám đốc:    Ông Huỳnh Gia Phúc

2. Trung tâm Điều hành Thông tin:
    Địa chỉ: Km số 3, Nguyễn Tất Thành, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
    Điện thoại: 0257 3818999;  0257 3826990;  Fax : 0257 3821525
    Giám đốc: Ông Lương Mười
    Phó Giám đốc: Ông Lê Thành Thái
Ông Trần Sơn Hải

3. Trung tâm Công nghệ Thông tin:
    Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên          
    Điện thoại : 0257 3824309
    Giám đốc: Ông Hồ Phương Nam
    Phó Giám đốc: Ông Võ Minh Đức
    
4. Trung tâm Viễn thông Tuy Hòa:
    Địa chỉ: 218 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên
    Điện thoại : 0257 3819515;  0257 3828678;  Fax : 0257 3821999
    Giám đốc: Ông Nguyễn Kim
    Phó Giám đốc: Ông Bùi Thế Phương
Ông Cao Thúc Anh Khoa                             

5. Trung tâm Viễn thông Đông Hòa - Tây Hòa:
    Địa chỉ : 271 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên
    Điện thoại : 0257 3850666;  0257 3851307;  Fax : 0257 3559100
    Giám đốc: Ông Huỳnh Văn Sang
    Phó Giám đốc: Ông Dương Sơn Lâm
    Phó Giám đốc: Ông Lâm Sư Tường
 
6. Trung tâm Viễn thông Sông Cầu:
    Địa chỉ: 182A Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên
    Điện thoại : 0257 3876700 
    Giám đốc: Ông Đặng Văn Bình
    
7. Trung tâm Viễn thông Tuy An:
    Địa chỉ : Đường Lê Thành Phương, TT Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên
    Điện thoại : 0257 3767345
    Phó Giám đốc phụ trách: Ông Nguyễn Văn Nam
                             
8. Trung tâm Viễn thông Đồng Xuân:
    Địa chỉ: 72 Trần Phú, TT La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên
    Điện thoại: 0257 3872789
    Phó Giám đốc phụ trách: Ông Nguyễn Xuân Phong

9. Trung tâm Viễn thông Sơn Hòa:
    Địa chỉ : 201 Trần Phú, Thị trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
    Điện thoại : 0257 3861882
    Giám đốc: Ông Hoàng Vũ Dũng
   
10. Trung tâm Viễn thông Sông Hinh:
    Địa chỉ: Khu phố 6, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên
    Điện thoại : 0257 3858186   Fax : 0257 3858670
    Giám đốc: Ông Nguyễn Như BảoThống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 570
  • Trong tuần: 5145
  • Tất cả: 1764431
Địa chỉ : Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phường 9,  Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.800126 - 057.3823397; FAX: 057.3827783
Email: 800126phuyen@vnpt.vn