Về tran chủ Viễn thông Phú Yên
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TÊN MIỀN DOMAIN NAME

1. Định nghĩa:
- Tên miền (Domain name) là tên định danh của website trên internet. Tên miền thường gắn kèm với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp.
- Quy định cách đặt tên miền:
  + Tên miền không được vượt quá 63 kí tự, bao gồm cả phần đuôi .com, .net, .org…
  + Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-).
  + Các khoảng trắng và các kí tự đặc biệt trong tên miền khác đều không hợp lệ.
  + Không thể bắt đầu hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-).
  + Tên miền phải liên quan đến chủ thể hoặc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
- Cách tra cứu tên miền: truy cập tại địa chỉ www.vnnic.vn/tenmien/whois, sau đó tại tab “Whois -  Tra cứu thông tin tên miền” gõ tên miền cần đăng ký, nếu tên miền đã tồn tại thì hệ thống báo: “tên miền ….. đã cấp”, ngược lại hệ thống báo: “tên miền ….. chưa cấp”.

2. Phân loại tên miền và đặc điểm:
   2.1. Tên miền không dấu: Là tên miền mã ASCII, bao gồm tên miền không dấu các cấp dưới tên miền “.vn”, có các loại sau:
- Tên miền cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực.
  + Đặt theo tên các lĩnh vực hoạt động.
  + Sử dụng chung.
  + Không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, các nhân nào.
        Ví dụ:
+ .com.vn, biz.vn: lĩnh vực kinh doanh, thương mại.
+ .edu.vn: lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
+ .gov.vn: lĩnh vực cơ quan nhà nước.
+ .org.vn: lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội.
+ .net.vn: lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng.
+ .info.vn: lĩnh vực sản xuất, phân phối, cung cấp thông tin.
+ .int.vn: lĩnh vực các tổ chức quốc tế.
+ .ac.vn: lĩnh vực nghiên cứu.
+ .pro.vn: lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
+ .health.vn: lĩnh vực dược, y tế.
+ .name.vn: dành cho các cá nhân đăng ký theo tên riêng của cá nhân.
- Tên miền cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính.
  + Đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  + Sử dụng chung, không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.
       Ví dụ: hanoi.vn, haiphong.vn,…
- Tên miền cấp 2 dùng riêng: dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo yêu cầu riêng.
   Ví dụ: vnpt.vn, hoaphatvn.vn,…
- Tên miền cấp 3 dưới tên miền không dấu cấp 2 dùng chung.
  + Phân theo lĩnh vực, theo địa giới hành chính.
  + Dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng theo yêu cầu riêng.
     Ví dụ: vietcombank.com.vn, danang.gov.vn, thcshoatho.edu.vn,…

   2.2. Tên miền tiếng Việt: Là tên miền có dấu tiếng Việt, có các loại sau:
- Cấp 2 dùng chung theo địa giới hành chính:
  + Đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  + Được sử dụng chung.
  + Không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào (hànội.vn, hảiphòng.vn,…)
- Cấp 2 dùng riêng: Dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo yêu cầu riêng (trầntấndũng.vn,…)
- Tên miền tiếng Việt cấp 3 dưới cấp 2 dùng chung: Phân theo địa giới hành chính và dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo yêu cầu riêng (trầntấndũng.phúyên.vn,…).

3. Quy định thời hạn giữ tên miền sau khi hết hạn:
- Thời gian tạm ngưng tên miền: 5 ngày sau thời điểm tên miền ”.vn” hết hạn mà không được gia hạn, tên miền sẽ bị tạm ngưng.
- Thời gian thu hồi tên miền: Sau 30 ngày tạm ngưng, tên miền “.vn” sẽ bị thu hồi. Những khách hàng khác có thể sử dụng tên miền này; Khách hàng muốn sử dụng lại tên miền đã bị thu hồi (chưa có người sử dụng), phải làm thủ tục đăng ký tên miền và ký hợp đồng sử dụng dịch vụ như khách hàng mới.

4. Lợi ích sử dụng tên miền:
- Khẳng định thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa của khách hàng.
- Bảo vệ thương hiệu của khách hàng trên Internet.
- Quảng bá thương hiệu khách hàng trong và ngoài nước.
- Tên miền sẽ trở thành tài sản của khách hàng.Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 609
  • Trong tuần: 5184
  • Tất cả: 1764470
Địa chỉ : Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phường 9,  Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.800126 - 057.3823397; FAX: 057.3827783
Email: 800126phuyen@vnpt.vn